Ernst Vilhelm Wrede 1825-04-19 - 1897-08-28

Gift 1856-07-26 med Charlotta Elisabet Ihre (Fjällskäfte) 1835-12-12 1893-06-02
dotter till överstelöjtnant  Johan Ulrik Ihre, nr 2043 och Vendela Charlotta Sofia Sparre af Rossvik, nr 7

  1. Louise Fredrika Charlotta 1857-04-24  1933, 75år

  2. Torborg Sofia Elisabeth  1858-10-03  1858-11-13, 1mån

  3. Anna Vendla Agata 1860-01-02  1898,  38år

  4. Ernst Johan Henrik Lars 1861-05-14  1945, 84år

  5. Agnes Helena Ottilia 1863-01-16  1952,  89år

  6. Carl Vilhelm Casimir 1864-03-07  1888, 24år

  7. Hedvig Sofia Elisabet  1865-10-28  1945, 80år

  8. Carl Fabian Casper 1868-02-10  1869-01-04, 1år

  9. Clara Elsa Vilhelmina 1870-04-09  1945, 75år

  10. Knut Otto Fredrik 1874-12-19  1875-01-09, 1år

 

Huvudbyggnaden låg intill Lillebacken och var uppförd år 1778 i furu och grantimmer i en längd av 21 meter och bredd 10 meter. Byggnaden var brädfodrad och rödfärgad.
Den blev senare gulmålad och 1810 förlängdes byggnaden till 30 meter lång och hade en rymlig vind med två gavelrum och fyra kontor samt en frontespis på mitten.
 
Flygeln i sydost
skymtar bakom huvudbyggnaden, den var 17 meter lång och 10 meter bred och innehöll förutom mangelbod en bostad till kusken Johansson som hade 12 barn.
 
Flygeln i nordost
(mitten av ekonomibyggnaden i förgrunden) fanns drängstuga, brygghus, brännhus, mangelbod, mattorka och hänghus.

 

Senare byggdes huset om till bostad för ett av makarna Wredes barnbarn Elisabeth och hennes man Carl-Axel Meijer.
Ladugården var 35 meter lång och rymde 35 kor och hade en 22 meter lång tillbyggnad i vinkel österut. Östregårdsgatan korsar i dag platsen.
Wredarna
bodde på Östregård 1868-1908 i dess egenskap av sammanhållen jordbruksegendom. Östregård bestod då av 336 hektar mark varav mer än hälften inom Holstorps by. Torpet Danzig var ostligaste ägan och Harakullen var den nordligaste ägan. I Väster gränsade gården till Domkyrkans tomt. Under gården, lär ha funnits ca 40 enheter.

Ernst Wilhelm förvärvade Östregård 1868 och brukade jorden i 12 år därefter arrenderades jorden ut.
Carl-Henrik Wrede köpte egendomen 1887. När han dog 55 år gammal, 1899 ägde dottern, den unga änkan Helena gården. Helena Wrede var släktens sista ägare av Östregård.

Louise Fredrika Charlotta   1857-04-24  1933-02-13, 75år

Gift 1880, på Östregård, med  löjtnanten Anders Göran Bror Birger Påhlman 1845-1885

Gift andra gången 1895, på Östregård, med  Överste Aron Fredrik Petersson 1856-1923

Blev landshövdingefru i Jönköping i sitt andra gifte.

Anna Vendela Agata   1860-01-02  1898-04-02, 38år

Dog ogift blott 38 år gammal på Östregård.

Ernst Johan Henrik Lars   1861-05-14  1945, 84år

Ägde Östregård med systrar, Charlottenlund (Växjö), Idaröd Harlösa sn (Malm).

Blev jurist med titel fiskal i Göta Hovrätt samt Hovrättsråd. Var aktiv som politiker både i Jönköpings landsting och Jönköpings stad.
Var ledamot av riksdagens första kammare samt medverkade i statliga utredningar.
Ägde Charlottenlund i Växjö församl samt Idaröd i Harlösa sn (Malmö)

Gifte sig 1895-04-06 i Jönköping med Ingrid Hay f 1869. Dotter till disponent Anders Bernhard Hay och Clara Elisabeth Sahlström.

Agnes Helena Ottilia 1863-01-16  1952-01-27, 89 år, min farfars mor

Gifte sig 1886 16/1 med sin halvsyssling Disponent, friherre Carl-Henrik Wrede,  tab.27  Djupadal i Blekinge.
Carl-Henrik dog vid 55 års ålder och lämnade Helena ensam vid 36 års ålder och med 6 barn.

Helena tog sig an den praktiska skötsel av gården som hon 1908 sålde till Karl Meijer, sin svärsons far (Elisabeths svärfar).

Hon dog på Östregård 1952, 89 år gammal 

Carl Vilhelm Casimir 1864-03-07  1888-04-02, 24år

Dog ogift på Östregård vid 24 års ålder, år 1888.

Hedvig Sofia Elisabeth 1865-10-28  1945, 80år

Dog ogift, på Östregård vid 80 års ålder.

Clara Elsa Vilhelmina 1870-04-09  1958, 75år

Dog ogift vid 75 års ålder.

Det berättas att Clara förlovade sig 3 gånger med samme man. Vid 40 års ålder slogs den sista förlovningen upp och hon föredrog att mestadels vara sängliggande efter detta. Hon och ogifta systern Sofia som också var ogift och bodde på Östregård hade emellertid ändå ett rikt umgängesliv. Enligt min pappa hade Clara en spegel utanför fönstret så att hon snabbt kunde springa och lägga sig när det kom besök.

Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida