Släkten de Malsi tycks vara representerad i Sverige före 1650 och på Leufsta bruk från 1680.
Denna Pierre de Malsi var förmögen och hade ekonomiska intressen med De Geer.
De Geer hade stora intressen i Finspång och Norrköping där den förste (av mig kände) de Malsi var bosatt 1665./ Lars Kjettselberg

Ett stort tack!
Lars Kjettselberg för härledningen!

Åter till Wredesidan     Mainpage-Huvudsida