Carl Casper Wrede, friherre till Tjolöholm, herre till Fånö, Häringe, Harviala, Ålhult och Eksjöhovgård. Född i Stockholm, student i Uppsala, rector illustris, kammarherre 1695, vice hovmarskalk 1699.
Dog ogift i Lais och jordfäst samma år i Jakobs kyrka i Stockholm samt förd till Björklinge kyrka, där hans huvudbanér och anvapen uppsattes.

    to Mainpage